Uchwała nr 2/2010

Uchwała nr 2/2010

Zebrania osiedlowego mieszkańców Osiedla Grzybowego
z dnia 29 września 2010r.

Na podstawie § 2 pkt 1 Uchwały nr XXVI/223/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia
30 października 2008r. w sprawie priorytetu lokalnego, Zebranie osiedlowe, jako priorytet lokalny na rok 2011 przyjmuje zadania:

1.  Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

2.  Rozbudowa systemu monitoringu na Osiedlu

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Gorczyński