QUIZ o historii – 25 pytań na 25 lecie

Zaproszenie do QUIZ-u o HISTORII Osiedla Grzybowego  

25 pytań na 25 lat osiedla

Zarząd Osiedla Grzybowego wraz z Komitetem obchodów jubileuszu 25 lecia naszego osiedla, ma przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i sympatyków Osiedla Grzybowego na Konkurs – zabawę quizową o tematyce związaną z dziejami naszego Osiedla.

Konkurs ma charakter otwarty a jego głównym celem jest rozpropagowanie naszego osiedla jako sympatycznego miejsca do mieszkania, spędzania wolnego czasu, a także rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnością tego miejsca jako całkiem sporej jednostki samorządowej na terenie naszej Gminy.

Aby wziąć udział w Quiz-ie należy zalogować się na adres https://forms.gle/9HYA1yr4JHLohkFd8 , który jest dostępny na osiedlowej stronie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com) i funpage’u zarządu osiedla grzybowego (https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas).

Tam też znajdziecie Państwo Regulamin i informacje praktyczne o konkursie.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu zarządu osiedla i komitetu obchodów jubileuszu

Jarosław Dudkiewicz

REGULAMIN – QUIZ 25 lat Osiedla Grzybowego

PYTANIA i POPRAWNE ODPOWIEDZI KONKURSOWE

Jest nam niezmiernie miło ogłosić zakończenie konkursu – quizu o historii i współczesności naszego osiedla z okazji jego 25 lecia, w którym ostatecznie wzięło udział 36 uczestników tej zabawy. Jego główną ideą było rozpropagowanie wiedzy i zainteresowania  naszym osiedlem – ciekawym miejscem na mapie gminy Suchy Las.

Poniżej prezentujemy komplet pytań i prawidłowych odpowiedzi, co z pewnością dla wielu będzie ciekawą lekturą. Jury zaprezentuje listę laureatów  w ciągu najbliższych 3-4 dni.

QUIZ-u o HISTORII OSIEDLA  

(25 pytań na 25 lat osiedla)

 1. W którym roku rozpoczęła się budowa osiedla? 1995
 2. Kiedy oddano do użytku pierwsze domy i kiedy zameldował się pierwszy mieszkaniec osiedla? Jesienią 1996 roku.
 3. Ile ławek (wolnostojących) znajduje się w obrębie osiedla (jako całej jednostki administracyjnej)? 22 szt
 4. Jaką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje Osiedle Grzybowe jako jednostka administracyjna? 65 ha
 5. Jaką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje obszar zabudowany Osiedla Grzybowego? 40 ha
 6. Ile słupów i tablic ogłoszeniowych znajduje się w gestii zarządu osiedla? 2 słupy i 6 tablic
 7. Ile koszy na psie odpady znajduje się na osiedlu? 9 szt
 8. Od kiedy funkcjonuje boisko i plac zabaw? Od 2010 r.
 9. Ile lamp oświetlenia ulicznego publicznego jest na osiedlu? 310 szt.
 10. W którym roku uruchomiono świetlicę na Placu Grzybowym? 2014 r.
 11. Na ilu mieszkańców zaprojektowano osiedle Grzybowe? 2 000.
 12. Od kiedy osiedle Grzybowe jest samodzielną jednostką samorządową? Od marca 2002 r.
 13. Ile osób pełniło dotychczas funkcję przewodniczącego zarządu osiedla? 4
 14. Ilu przedstawicieli w bieżącej kadencji Rady Gminy Suchy Las ma Osiedle Grzybowe? 2
 15. Z iloma jednostkami pomocniczymi gminy Suchy Las graniczy Osiedle Grzybowe? Czterema – Sołectwo Jelonek, Osiedle Suchy Las, Złotniki Osiedle i Złotniki Wieś.
 16. Gdzie została zaprezentowana plenerowa wystawa zdjęć ukazujących rozwój osiedla? Na ogrodzeniu osiedlowego boiska.
 17. Kto podczas wernisażu w CKiBP prezentował gminny kalendarz wydany z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego (w dniu 05.12.2020 r.)? Grzegorz Wojtera, Jarosław Dudkiewicz, Andrzej Ogórkiewicz
 18. Kto był obecny podczas prezentacji folderu wydanego z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego w osiedlowej świetlicy? Ryszard Janasik, Stanisław Wróbel i Jarosław Dudkiewicz
 19. Do kogo należał teren pod przyszłą zabudowę osiedla na początku lat 90.? Do Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 20. Do której jednostki pomocniczej należał teren osiedla Grzybowego zanim osiedle stało się odrębną jednostka pomocniczą? Sołectwo Złotniki-Wieś
 21. Kto stał na czele jednostki pomocniczej, do której należał teren osiedla w 1995 r.? Ryszard Janasik – sołtys Złotnik Wsi.
 22. Jak nazywa się osiedlowy plac zabaw? Żwirka i Muchomorka
 23. Podaj nazwisko pierwszego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego. Stanisław Wróbel.
 24. Kto pełnił rolę Przewodniczącej/ego Zarządu Osiedla Grzybowego przez dwie kadencje? Małgorzata Salwa-Haibach.
 25. Znajdź i wyjaśnij, na czym polega błąd topograficzny na mapie osiedla zamieszczonej w folderze z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego. Maślakowa opisana jest jako ul. Smardzowa.

 

Redakcja pytań i odpowiedzi:

Małgorzata Dawidowska

Jarosław Dudkiewicz

Laureaci:

MIEJSCE Imię i nazwisko Wynik – pyt. Otwarte Wynik pyt. Quiz./22 pkt. WYNIK Łączny /25 pkt.   sponsor – nagroda
1 Ewa Kaczmarek 2 18 20 Leroy Merlin nagr. 300 zł
2 Anna Ankiewicz 2 18 20 Leroy Merlin nagr. 200 zł
3 Karolina Piotrowska 2 17 19 Leroy Merlin nagr. 100 zł
4 Sławomir Stawny 2 16 18 CLARKE Company kpl. pościel.
5 Mateusz Skiba 2 15 17 CLARKE Company pościel.
6 Dariusz Michalski 2 15 17 CLARKE Company pościel.
7 Justyna Dorosz 2 14 16 RENEE kosmetyk
8 Justyna Dorosz 2 14 16 RENEE kosmetyk
9 Mariusz Walter 2 13 15 RENEE kosmetyk
10 Justyna Łęcka 3 12 15 WŁOSZCZYZNA voucher 50 zł
11 Radosław Nowakowski 2 13 15 WŁOSZCZYZNA voucher 50 zł
12 Jan Młodziejowski 2 13 15 WŁOSZCZYZNA voucher 50 zł
13 Monika Michalska 2 13 15 Pracownia Pizza voucher 50 zł
14 Sebastian Kotlinski 2 13 15 Pracownia Pizza voucher 50 zł
15 Karolina Ciastko 2 12 14 Pracownia Pizza voucher 50 zł
16 Marzena Pieśkiewicz 2 12 14 VET MED. voucher 50 zł
17 Piotr Roszyk 0 13 13 VET MED. voucher 50 zł
18 Paweł Młodkowski 2 11 13 VET MED. voucher 50 zł
19 Edyta Kubiak 2 11 13 ULTRAFITNESS voucher 50 zł
20 Ewa Mleczak – Konarzewska 2 11 13 ULTRAFITNESS voucher 50 zł
21 Andrzej Wróbel 1 12 13 ULTRAFITNESS voucher 50 zł