Uchwała nr 12/ 2017

Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Osiedla Grzybowego z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 5 pkt. 3 Uchwały nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia
23 maja 2013 r.  w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej, Zebranie Osiedlowe Mieszkańców uchwala następującą zmianę w Uchwale nr 11/2016: rezygnacja z realizacji zadania  „Zdrój wodny” ze względów technicznych i przesunięcie środków w kwocie 8 tys. zł do rezerwy na zagospodarowanie działki przy ul. Jaskółczej i Muchmorowej ( po jej zakupie od Uniwersytetu Przyrodniczego) na cele rekreacyjne dla mieszkańców i zieleń .

Uchwała została podjęta: 31 głosów za, 1 przeciw

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Zebrania Osiedlowego

                                                                                              Małgorzata Salwa-Haibach