Radni z terenu Osiedla Grzybowego

Kadencja 2018- 2023

 

Iwona Koźlicka – Radna Gminy Suchy Las Osiedle Grzybowe, Jelonek, Złotniki Wieś

Członkini Komisji Skarg , Wniosków i Petycji

Członkini Komisji Społecznej

 

Włodzimierz Majewski – Radny Gminy Suchy Las Os. Grzybowe, Złotniki Wieś

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Członek Komisji Bezpieczeństwa

Wygaśnięcie mandatu z dniem 23.06.2021

(http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7007/)