Spotkanie z Wójtem

W piątek 22 marca 2013 r. o godz. 11.00 w Urzedzie Gminy , z inicjatywy Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej ( Małgorzata Salwa- Haibach, Rafał Przybył, Włodzimierz Majewski) odbyło się spotkanie z p. Wójtem Grzegorzem Wojterą. Spotkanie dotyczyło opinii zarządu osiedla nt. wstępnych materiałów do Koncepcji Projektu uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego oraz pism, które zarząd osiedla wystosował w ost. czasie do Wójta.

„Koncepcję uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego”, którą publikujemy w zakładce Projekt usp. ruchu, zarząd otrzymał z Urzędu Gminy 26.03.2013r..