STATUT OSIEDLA

 

Statut Osiedla Grzybowego: Statut Osiedle Grzybowe

Uchwała nr XXVI/223/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008r. w sprawie Priorytetu lokalnego- treść uchwały pobierz .

Uchwała nr XXXV / 340 / 13  Rady Gminy Suchy Lasz dnia 23 maja 2013 r.w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej Zadanie lokalne