STATUT OSIEDLA

Statut Osiedla Grzybowego

uchwalono uchwałą RG nr XXV/211/2008 z dnia 25.09.2008 wraz ze zmianami uchwałą RG z 22.02.2019

    statut-osiedle Grzybowe-1

aktualizacja wpisu 25.08.2022

Uchwała nr XXVI/223/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008r. w sprawie Priorytetu lokalnego- treść uchwały pobierz .

Uchwała nr XXXV / 340 / 13  Rady Gminy Suchy Lasz dnia 23 maja 2013 r.w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej Zadanie lokalne