RATUJMY STRZESZYNEK

Materiały związane z zatruciem Jeziora Strzeszyńskiego fosforanami i działaniami podejmowanymi przez  Polski Klub Ekologiczny Oddz. Wielkopolska, Gminę Suchy Las i inne instytucje w tej sprawie.

Poznań 07.10.2014 Jezioro Strzeszyńskie
Wydział Ochrony Środowiska Urząd miasta Poznania
Starostwo Poznańskie
Kolejne pomiary stężenia fosforanów na naturalnym dopływie jeziora Strzeszyńskiego Rowie Złotnickim, wykazują iż cały czas następuje spływ tego biogenu z terenu Suchego Lasu.
Laboratorium firmy Aquanet , pobiera próbki na odcinku po połączeniu dwóch dopływów, przy torach kolejowych, bezpośrednio z terenu Gminy Suchy Las.
Pobieramy próbki w tym samym miejscu
Oto ostatnie wyniki

18.07.2014 0,4 mg/l ( przed kratką-tamą 0,5 mg/l )
01.08.2014 0,4 mg/l ( przed kratka 0,5 mg/l)
Laboratorium Aquanet 0,35+-0,08
05.08.2014 1,3 mg/l ( po deszczu )
08.08.2014 0,4 mg/l ( przed kratka 0,5 mg/l)
16.08.2014 0,4 mg/l ( przed kratką 0,5 mg/l)
16.09.2014 1,0 mg/l
19.09.2014 0,7 mg/l (przed kratką 0,2mg/l Aquanet ???( czekamy na wyniki gm.Suchy Las))
03.10.2014 0,4 mg/l (przed kratką 0,1 mg/l)

Jak widać NASZE ANALIZY DOKŁADNIE POKRYWAJĄ SIĘ Z WYNIKAMI AQUANETU !

Od końca czerwca trwa susza i do jeziora woda NIE dopływa. Ale gdy pojawią się deszcze, skumulowana ilość wypłukanych fosforanów spłynie do jeziora.

UWAGA !!stężenie ponad 0,3 mg/l WODY PO ZA KLASOWE !
Tak WOŚ u.m.Poznania jak i Starostwo Poznańskie wydało pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie podczyszczonej deszczówki, która NIE MIAŁA mieć negatywnego wpływu na stan ekologiczny jeziora !
Już czwarty rok, od pojawienia się sinic w lipcu 2011, kolejne badania wskazują na spływ mieszanki deszczowo-sanitarnej
. A obie instytucje udają że nie jest łamane prawo !
art.31.2 Prawo Wodne
„Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od niech zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód”
art.39.2.1 Prawo Wodne

Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do jezior i ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny…..
—O ILE ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO USTALI , ŻE TAKIE DOPUSZCZENIE NIE KOLIDUJE Z UTRZYMANIEM DOBREGO STANU WÓD LUB WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI DLA WÓD”

Organy czyli WOŚ i Starostwo NIE zauważyły i nie USTALIŁY że co najmniej już od lipca 2011 stan jeziora wskutek dopływu ścieków uległ dramatycznemu pogorszeniu i jest prowadzona rekultywacja.
„Organy” mają oczy i uszy SZCZELNIE ZAMKNIĘTE na FAKTY I WYNIKI BADAŃ !
Czas spływu wód Rowem Złotnickim to 1-2 godziny. W czasie ulewnych deszczy istniejące zbiorniki retencyjne, w tym i ten nowszy, większy przy ul.Złotnickiej zamieniają się w zbiorniki przepływowe .!
Zdjęcie miejsce poboru próbek, Rów Złotnicki przy torach kolejowych .
Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
facebook.com/Ratujmy Strzeszynek
www.ratujmy-strzeszynek.pl
email wodajot@wp.pl

Materiały związane z zatruciem Jez. Strzeszyńskiego fosforanami i działaniami podejmowanymi przez  Polski Klub Ekologiczny Oddz. Wielkopolska, Gminę Suchy Las i inne instytuje w tej sprawie.

Kto powinien dbać o czystość jeziora Strzeszyńskiego– poniżej link do artykułu.

http://epoznan.pl/news-news-47736-Kto_powinien_dbac_o_czystosc_jeziora_Strzeszynskiego

http://www.ratujmy-strzeszynek.pl/

Napędzane wiatrem urządzenie napowietrzające wody na Jeziorze Strzeszyńskim

2013-05-29

W poniedziałek, 20 maja br., na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu zamontowano aerator pulweryzacyjny – urządzenie napędzane siłą wiatru, które służyć ma poprawie czystości wód jeziora.

a

Aerator to urządzenie, które natlenia wodę w strefie naddennej jeziora, jednocześnie dozując obojętną dla środowiska substancję oczyszczającą (preparat PIX). Eksploatacja urządzenia powinna spowodować stopniową, postępującą w kolejnych latach, poprawę czystości jeziora i zwiększenie przezroczystości jego wód.

Instalacja i eksploatacja aeratora pulweryzacyjnego to przykład działania Miasta na rzecz poprawy stanu jakości wód Jeziora Strzeszyńskiego, ograniczenia zwieloletniego, negatywnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu Poznania na czystość tego ulubionego przez wielu poznaniaków akwenu.

 • Miasto finansuje zakup i zamontowanie urządzenia oraz jego eksploatację i obsługę (około 300 tys. zł).

  Przedstawione działania, realizowane z budżetu Miasta są jednym z zabiegów możliwych do wykonania na terenie miasta, natomiast nadal kluczowym zagadnieniem pozostaje likwidacja dopływu zanieczyszczeń z terenów zabudowy mieszkalnej, położonej poza granicami Poznania.

  Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2013:

  • wykonanie zabiegów dozowania z łodzi na całej powierzchni jeziora specjalnego wiązku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora,
 • analizy wód monitorujące sytuację na terenie zlewni w granicach miasta.

Dotychczas Miasto Poznań w ciągu ostatnich dwóch lat ze środków budżetowych zrealizowało:

 • analizy wody dopływającej Rowem Złotnickim i w Jeziorze Strzeszyńskim w celu okreslenia stopnia zagrożenia i identyfikacji kierunków działań,
 • wybudowanie systemu mini-kaskad opóźniających spływ, zatrzymujących część zanieczyszczeń i napowietrzających woy Rowy Złotnickiego przed wlotem do Jeziora Strzeszyńskiego,
 • wykonanie zabiegów dozowania z łódzi na całej powierzchni jeziora specjalnego związku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora.

Niezależnie od powyższych działań na terenie poznańskiej części zlewni jeziora strażnicy miejscy prowadzą stałe obserwacje dla wychwycenia potencjalnych sprawców zanieczyszczenia wody.

Równoczesnie, dla zapobieżenia ewentualnemu wandalizmowi, polegającemu na dewastacji urzadzenia, prosimy o wspólną obserwację pracy urządzenia i o zgłaszanie Policji państwowej lub straży Miejskiej MP wszystkich podejrzanych zachowań na terenie akwenu.

Prezentacja Dyrektora  Wydziału Ochrony Środowiska Leszka Kurka Miasta Poznania o zanieczyszczeniu Jez. Strzeszyńskiego, która przedstawiona została na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania wraz z zaznaczonymi punktami poboru próbek na Os. Grzybowym.

j_strzeszynskie_wersja_uzupelniona

j_Strzeszynskie_zlewnia_r_Zlotnickiego_2013