Zarząd Osiedla – Zebranie Wyborcze Mieszkańców 13 maja br.

WYBORY  PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU

OSIEDLA GRZYBOWEGO

          W związku z upływem kadencji organu wykonawczego Osiedla Grzybowego,  na podstawie uchwały nr LXVI/779/24 Rady Gminy Suchy Las  z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i członków zarządu Osiedla Grzybowego.

 ZEBRANIE WYBORCZE

odbędzie się w dniu

 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00

w świetlicy osiedlowej

Osiedle Grzybowe, plac Grzybowy 16

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego z działalności w latach 2019-2024.
  2. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu.
  3. Wybory przewodniczącego zarządu osiedla.
  4. Zgłaszanie kandydatów do zarządu osiedla.
  5. Wybory członków zarządu osiedla.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Wójt Gminy Suchy Las

  Grzegorz Wojtera