Radni z terenu Osiedla Grzybowego

IX Kadencja Rady Gminy 2024-2029

Jarosław Dudkiewicz Radny Gminy Suchy Las – Osiedle Grzybowe

Członek Komisji Rewizyjnej – przewodniczący

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

– Kadencja 2018- 2023  (kadencja przedłużona do 30.04.2024)

– w kadencji 20218-2024 J.D. wybrany w wyniku wyborów uzupełniających 5.12.2021;  ślubowanie 20.12.2021

 
Iwona Koźlicka – b. Radna Gminy Suchy Las w kadencji 2018-2023 – Osiedle Grzybowe, Jelonek,
Członkini Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członkini Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca
 
Włodzimierz Majewski – b. Radny Gminy Suchy Las Os. Grzybowe, Złotniki Wieś
b. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b. Członek Komisji Bezpieczeństwa
Wygaśnięcie mandatu z dniem 23.06.2021
(http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7007/)