Radni z terenu Osiedla Grzybowego

Kadencja 2018- 2023

(kadencja przedłużona do 30.04.2024)

Iwona Koźlicka – Radna Gminy Suchy Las – Osiedle Grzybowe, Jelonek,

Członkini Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członkini Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca

Jarosław Dudkiewicz – Radny Gminy Suchy Las – Osiedle Grzybowe,  Złotniki Wieś

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, Przewodniczący

wybrany w wyniku wyborów uzupełniających 5.12.2021;  ślubowanie 20.12.2021

 

Włodzimierz Majewski – b. Radny Gminy Suchy Las Os. Grzybowe, Złotniki Wieś
b. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b. Członek Komisji Bezpieczeństwa
Wygaśnięcie mandatu z dniem 23.06.2021
(http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7007/)