KOMISJA KOMUNALNA

Komisja komunalna kadencja 2015-2019

Na podstawie § 5 pkt 2 Statutu Osiedla Grzybowego ( Uchwała nr XXV/ 211/ 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grzybowego) Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, powołuje Komisję komunalną przy Zarządzie Osiedla  Grzybowego w nast. składzie:

 1. prof. dr hab. Tomasz Błaszczyński- przewodniczący
 2. mgr Rafał Przybył
 3. dr Marek Stefański
 4. mgr Aleksandra Berg
 5. mgr Anna Grygier
 6. mgr Magdalena Święcicka
 7. mgr Mikołaj Kamieński

Komisja komunalna kadencja 2011- 2015

Na podstawie § 5 pkt 2 Statutu Osiedla Grzybowego ( Uchwała nr XXV/ 211/ 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grzybowego) Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, powołuje Komisję komunalną przy Zarządzie Osiedla  Grzybowego w nast. składzie:

 1. mgr Rafał Przybył- Przewodniczący Komisji Komunalnej
 2. mgr Wiesława Stefańska
 3. mgr inż. Grażyna Błaszczyńska
 4. mgr inż. Grzegorz Niewiadomski
 5. dr Marian Stefański
 6. prof.dr hab.Tomasz Błaszczyński

Zadaniem Komisji komunalnej będzie opiniowanie dokumentów m.in. mpzp i Studium, sprawy porządkowe, społeczne i ochrony środowiska.

Protokoły z zebrań Komisji komunalnej.

1. Protokół nr I  z dn. 03.09.2012 pobierz

2. Protokół nr II  z dn. 10.09.2012 pobierz

3.  Protokół nr III z dn. 08.10.2012

4. Protokół z I wspólnego zebrania zarządu osiedla i komisji komunalnej 21.09.2012 , Wnioski zarządu do budżetu Gminy na 2013 r.

5. 10.12.2012. Pismo do Wójta, opinia Zarządu osiedla i Komisji komunalnej w spr. Strategii rozwoju gminy na lata 2012-2022  Opinia Komisji Komunlanej STRATEGIA opinia

6.  Protokół IV z zebrania z dn. 18.03.2013

7. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 26.03.2013

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 12.04.2013

9. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 10.09.2013