KOMITET OBCHODÓW JUBILEUSZU 25 LECIA OSIEDLA , komisja komunalna

W kadencji 2019-2024 nie powołano przy zarządzie osiedla, komisji komunalnej.

Decyzją Zebrania Mieszkańców powołano przy zarządzie osiedla w dniu 07.09.2020 Komitet obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla – protokoły ze spotkań komitetu – pod linkiem PROTOKOŁY

Protokoły z zebrań Komisji komunalnej (poprzednie kadencje).

1. Protokół nr I  z dn. 03.09.2012 pobierz

2. Protokół nr II  z dn. 10.09.2012 pobierz

3.  Protokół nr III z dn. 08.10.2012

4. Protokół z I wspólnego zebrania zarządu osiedla i komisji komunalnej 21.09.2012 , Wnioski zarządu do budżetu Gminy na 2013 r.

5. 10.12.2012. Pismo do Wójta, opinia Zarządu osiedla i Komisji komunalnej w spr. Strategii rozwoju gminy na lata 2012-2022  Opinia Komisji Komunlanej STRATEGIA opinia

6.  Protokół IV z zebrania z dn. 18.03.2013

7. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 26.03.2013

8. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 12.04.2013

9. Protokół ze wspólnego posiedzenia zarządu osiedla i komisji komunalnej 10.09.2013