Aktualności

Wieści z Rady po sesji RG z 28.09 br.

W dniu 28 września miała miejsce już LXI sesja RG SL, która ponownie została zdominowana przez sprawę Złotkowa, a w zasadzie kwestie propozycji kontynuacji zabudowy II etapu proponowanego przez Wójta układu komunikacyjnego z nowym skrzyżowaniem na ul. Obornickiej. W ciągu ostatnich dwóch lat sprawa ta wraca po raz czwarty, gdyż w różnych formach radni modyfikowali już zapisy projektów uchwał lub WPF (wieloletnich planów finansowych) nie będąc przekonanymi do słuszności tej kilkustanomilionowej inwestycji. Za każdym razem po kolejnych spotkaniach mieszkańców Złotowa, podkreślała ten fakt sołtys p. Sylwia Sawińska przy wtórujących jej głosach radnych z tego terenu.

Przypominając: z jednej strony władze gminne dążą do realizacji gruntownej przebudowy tego rejonu (dotąd realizowany jest I etap po zachodniej stronie ul. Obornickiej w terenie tzw. aktywizacji gospodarczej) przy wykorzystaniu środków z tzw. „Polskiego Ładu” a z drugiej strony mieszkańcy obawiają się wprowadzenie ruchu tranzytowego w obręb wsi. W trakcie kolejnych rozmów i prac sesji czy komisji padały sugestie i prośby o przeprowadzenie profesjonalnych analiz i ekspertyz, które udowodniły by jakie jest optymalne rozwiązanie. W związku z brakiem takich konsultacji społecznych i profesjonalnych analiz, po długiej sesyjnej dyskusji. ostatecznie Rada większością głosów odrzuciła propozycje Wójta do WPF-u.

Nie wzbudziła większych emocji sprawa ustanowienia nowej pozycji budżetowej (35 tys zł) – realizacji projektu organizacji ruchu dla Złotnik-osiedle (inicjatywa radnego Grzegorza Słowińskiego) w wyniku której ma nastąpić uporządkowanie kwestii wjeżdżania ponadgabarytowych pojazdów w ciasne osiedlowe uliczki tej jednostki. Inne pozycje porządku obrad przegłosowywane były bez większych dyskusji.

W  informacjach Wójta (Ilona Ciok) otryzmalismy potwierdzające informacje o planowanym zakończeniu budowy nawierzchni ul. Kruczej do listopada br. (z uwzględnieniem zmian przy nasadzeniach postulowanych przez nasz zarząd), o realizacji do końca roku przez spółkę GCI tzw. modułu rdzeniowego na ulicy Sowiej/Muchomorowej (pozwoli to zwiększyć możliwości sieci światłowodowej całego rejonu SL-północ, południowej części naszego Osiedla i Jelonka), o zakończeniu projektu i uzyskiwaniu pozw. na budowę CSW (Centrum Sztuk Walki przy Szkółkarskiej), o prowadzonych pracach przy koncepcji przebudowy placu grzybowego (zadanie gminne) i planowanych konsultacjach z mieszkańcami na początku grudnia br.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacje o interpelacji radnych klubu Gmina Obywatelska SL (sprawa ingerencji w wypowiedzi medialne radnych) oraz o kilku porządkowych kwestiach.

Niżej podpisany wspomniał także o pracach komisji w ramach której przygotowano i złożono wniosek z propozycjami komisji Porządku Publicznego ….do budżetu centralnego gminy na 2024r. – patrz załącznik.

Z końcem sesji Wójt Grzegorz Wojtera przekazał informacje o sprawie sądowej dot. szkoły na Konwaliowej, która w I-wszej instancji skończyła się w marcu br. uniewinnieniem: prokuratura wszczęła procedurę apelacyjną, a więc toczyć się będzie wokół tego tematu II instancyjne postępowanie przez najbliższe miesiące.

Jarosław Dudkiewicz, radny Gminy Suchy Las

przewodniczący komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las

SKMBT_C36423100214430

 

MARSZ MILIONA SERC – liczny udział sucholesian

Wielka polityka nieczęsto tak wprost bywa na osiedlu, ale trudno nie zauważyć tak ważnego Wydarzenia i tak bardzo licznej obecności wielu mieszkańców i sympatyków osiedla na #MarszMilionaSerc w Warszawie w dniu 1 października br.

Czuliśmy, że ten udział w wyjeździe zorganizowanym przez Stowarzyszenie GMINA OBYWATELSKA SUCHY LAS był dla nas przełomowy – dla spraw zwykłych Polaków.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1892518204478674&id=100011615382796

Pobocznym efektem obecności licznej grupy mieszkańców i sympatyków osiedla na tym wydarzeniu stała się zapowiedź wizyty posła Adama Szłapki na spotkaniu z mieszkańcami na placu grzybowym w dniu 4 października br. (środa godz. 17.30).

PIKNIK dla seniorów 14 października

Zapraszamy wszystkich Seniorów…ostatnie letnie dni….przed Ważnym Dniem !

SOBOTA 14 października od 13.00

Wszyscy możemy jeszcze skorzystać z pięknych dni – plenerowo spotkajmy się razem po raz kolejny.