Aktualności

Działalność szczepu NOMADA na osiedlu

Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla

Jesteśmy dumni z inicjatywy naszych harcerzy ze Szczepu Nomada. Dwa lata temu rozpoczęliśmy współpracę na osiedlu. Zajęcia świetlicowe i plenerowe zuchów i harcerzy stały się ważnym elementem integracyjnym na grzybowym. Pięknie obserwować jak rozwija to nasze dzieci i młodzież. Już dziś zapowiadamy kolejne wspólne inicjatywy na osiedlu. (J.D.)

Czuwaj!

Na szybach naszej świetlicy pojawiła się nowa instalacja artystyczna i tu parę słów ode mnie na jej temat.
Harcerstwo to nie tylko bieganie po lesie i jedzenie szyszek. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Pomagają nam w tym różna odznaczenia: stopnie, sprawności, wyzwania i tropy.
Efekt naszej pracy to ostatni z elementów tropu o nazwie „każdy inny, wszyscy równi”. W trakcie którego uczyliśmy się o tym jacy jesteśmy, czym się różnimy i jak te nasze różności tworzą razem coś niezwykłego, prowadziliśmy małą sondę publiczną i tworzyliśmy plakaty, aby podzielić się naszą wizją świata z innymi.
Przechodząc obok świetlicy zachęcam do krótkiego postoju i dygresji od spaceru.

Czuwaj! Dh Remigiusz Baranek🫡

Konsultacje w sprawie terminala w Złotkowie

➡️ I etap konsultacji społecznych – teren pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi, Złotkowem i Złotnikami
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i wystąpienie o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o proponowanym sposobie zagospodarowania terenu pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi, Złotkowem i Złotnikami w gminie Suchy Las.
Zostały wydane zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las o przeprowadzeniu konsultacji społecznych nr 22/2023 oraz nr 31/2023, które obejmują obszar uwzględniony popartym przez Państwa wnioskiem. Biorąc pod uwagę Państwa wkład w proces przygotowania projektu zmiany aktualnie obowiązujących planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód, zachęcam do czynnego udziału w przeprowadzanych konsultacjach. Dzięki temu istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi aspektami, takimi jak obecne zagospodarowanie czy status planistyczny, oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru objętego konsultacjami.
Jest to I etap konsultacji, które będą przeprowadzane w terminie od 1 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r.
Zachęcam do wyrażania swoich opinii, propozycji i uwag osobiście, w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej na adres konsultacje.npp@suchylas.pl.
W czasie trwania konsultacji można wypowiedzieć się w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą ankiety, która dostępna jest w punkcie konsultacyjnym oraz na stronie internetowej –https://www.suchylas.pl/…/badanie-ankietowe-w-ramach-i…/
Jednocześnie chciałbym poinformować, że po zainicjowaniu przez Radę Gminy przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższego obszaru, zostanie przeprowadzony II etap konsultacji społecznych w ramach procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikającej z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
Z góry dziękuję za aktywny udział w przygotowaniu optymalnych rozwiązań niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Lutowe aktywności – warsztaty w świetlicy.

Zapowiada się bardzo ciekawy w interesujące wydarzenia miesiąc luty na osiedlu w świetlicy. Warsztaty zielarskie, dzięki kolejnej inicjatywie sąsiedzkiej naszego Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla mają swój kolejny podcykl ciekawych zajęć z tzw. AJURWEDYJSKICH ćwiczeń. Po spotkaniu z ziołami w dniu 13.02; mamy też już zaproszenie na kolejne takie otwarte spotkanie z Kamilą Janczurewicz, naszą mieszkanką, na poniedziałek 20 lutego godz. 18.15 do świetlicy (plac grzybowy 16). W kolejnym tygodniu 27 lutego zapraszamy na kolejne spotkanie z Małgosią Na Ziołowej.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego będziemy prosić o potwierdzenie obecności na każdych zajęciach na tydzień przed zajęciami dla pierwszych do maks. 30 osób. Zachęcamy.

W dniach 1  i  9 lutego w świetlicy będą miały miejsce zajęcia z cyklu KOLOROWE LABORATORIUM dla naszych dzieci.

Niezależnie od tego cały czas mają miejsce nasze cykliczne zajęcia w poszczególnych grupach integracyjnych. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/zajecia-rekreac-integrac-w-okresie-ferii-na-osiedlu/

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz