Aktualności

Konsultacje w sprawie zmian w zagospodarowaniu terenu Złotnik – oświadczenie zarządu osiedla

Oświadczenie zarządu osiedla grzybowego

           W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY SUCHY LAS dotyczącymi rejonu Złotnik w obszarze pomiędzy ulicami Łagiewnicką a Złotnicką w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla, zarząd osiedla zajął następujące stanowisko.
Nieuniknione zmiany urbanistyczne związane z rozszerzaniem się aglomeracji poznańskiej, mają bezpośredni wpływ na jakość życia także naszych mieszkańców.

Mamy pełną świadomość nieuchronności kolejnych decyzji planistycznych, jednakże jako społeczne przedstawicielstwo naszego osiedla, zwracamy uwagę, że działania te muszą uwzględniać wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju również w zakresie zabudowy kolejnych obszarów o istotnym wzajemnym oddziaływaniu infrastrukturalnym.

Zwracamy uwagę, że bez całościowego rozwiązania problemu ruchu kołowego i rozstrzygnięcia palących tematów nadmiernego ruchu tranzytowego nie tylko poprzez osiedle grzybowe, lokalnie podejmowane tego typu decyzje mogą wywołać negatywne skutki społeczne również na naszym osiedlu. Wszelkie decyzje planistyczne w bezpośrednim jego sąsiedztwie bez równoległego rozwiązania tych już doskwierających kłopotów komunikacyjnych, mogą doprowadzić do kolejnego pogorszenia warunków funkcjonowania mieszkańców osiedla grzybowego a także naszego najbliższego otoczenia.

Wyrażamy tą drogą nadzieję, że wszelkie ewentualne decyzje planistyczne dla tego obszaru zostaną podjęte tylko wtedy kiedy wraz z nimi zostaną przyjęte poprawne rozwiązania komunikacyjne, gwarantujące brak wzrostu natężenia ruchu kołowego w sąsiedzkich obszarach zabudowy osiedlowej rozpatrywanego rejonu.

w imieniu zarządu osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący

28.09.2020

Od 1.10 czwartkowe zajęcia wzmacniająco – taneczne dla dorosłych i seniorów

Nowe zajęcia w świetlicy co czwartek: dla seniorów (g.15:30) i ogólne (g.16:45)

Ilość miejsc ograniczona restrykcjami sanitarnymi – konieczne zapisy. Zapraszamy!

Ankieta w sprawie budowy ścieżki rowerowej

Na osiedlowej stronie fb (https://www.facebook.com/groups/662486184524923/) opublikowaliśmy za inicjatywą szefowej Rady Gminy, ciekawą ankietę w sprawie budowy ścieżki rowerowej w rejonie modernizowanej ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego. Zapraszamy do wzięcia udziału.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdLzALLPn53GkfT-O0F83RPRDOf_WOyhApMHNnUFwcLj0Zw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3xttkgr1maKriTl1Fi2vGgEQ12dMWrQmKmUV3PYF_wpQVI5OvB5P98NHc

Zarząd osiedla przypomina, że wraz z radna Koźlicką czyni starania aby w ramach zmian w organizacji ruchu na osiedlu, pojawiły się możliwości wytyczenia nowych bezkolizyjnych ścieżek rowerowych na naszym osiedlu.

J.Dudkiewicz