MISJA

 

Misja Zarządu Osiedla Grzybowego

kadencja 2019-2024

 MISJĄ ZARZĄDU OSIEDLA GRZYBOWEGO JEST INICJOWANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNO – ORGANIZACYJNYCH, ZMIERZAJĄCYCH DO WIĘKSZEJ INTEGRACJI I WZROSTU TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW ZE SWOIM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA LUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ NA TERENIE OSIEDLA A TAKŻE W OBRĘBIE GMINY SUCHY LAS.

MISJĄ ZARZĄDU JEST TAKŻE REPREZENTOWANIE INTERESÓW MIESZKAŃCÓW I OSÓB ZWIĄZANYCH Z OSIEDLEM ORAZ WSPIERANIE  INICJATYW PROSPOŁECZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OSIEDLU GRZYBOWYM, BĘDĄCYM CZĘŚCIĄ MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIKI W GMINIE SUCHY LAS.