Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2018-2024

W dniu 25 kwietnia miała miejsce ostatnia sesja RG Suchy Las, która miała wyjątkowy przebieg. Jej charakter można ocenić jako pożegnalne spotkanie kończących swoją pracę kilku radnych a także sołtysów. Były pamiątkowe podarunki i zdjęcia; ciepłe słowa podziękowań za współpracę w bardzo nietypowej kadencji – pandemii, wojny na Ukrainie, problemów uchodźczych, wydłużonej kadencji i dynamicznych zmianach politycznych w kraju.

Sam porządek obrad także był wyjątkowy, gdyż wszystkie 11 projektów uchwał dotyczyło prac jednej komisji (Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych) prowadzonej w końcówce tej kadencji przez niżej podpisanego. Rada uchwaliła po drobnych zmianach 9 uchwał w sprawie dotacji do remontów obiektów konserwatorskich oraz 2 uchwały w sprawach komunalnych. Praktycznie w informacjach komisji lub Wójta nie było żadnych kwestii dotyczących bezpośrednio naszego osiedla, poza informacją o tym iż Wójt wyznaczył termin Zebrania Wyborczego Mieszkańców na dzień 13 maja br. Tego dnia na zebraniu o godz. 18.00 (osiedlowa świetlica) wybierać będziemy nowego Przewodniczącego wraz z całym Zarządem Osiedla na kadencje 2024-2029.

Radna Iwona Koźlicka przekazała informacje o zakończeniu kontroli w spółce gminnej LARG i przekazaniu Pokontrolnego Protokołu (komisja rewizyjna); w przededniu sesji przekazano także radnym dokument Sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2022-2023.

Przy pożegnaniach szczególnie wybrzmiały słowa radnego Zbigniewa Hąci z Chludowa, który dopiero co skończył 80 lat i po kilkunastu latach zakończył karierę radnego.

Przewodniczący Rady Radosław Banaszak, dziękując wszystkim za ponad 5 letnią pracę radnych i urzędników oraz sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli, przypomniał, że nowa kadencja Rady Gminy 2024-2029 rozpocznie się pierwszą sesją w dniu 7 maja br. W jej składzie będzie pracować 8 dotychczasowych i 7 nowych radnych.

Z końcem kadencji ponownie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za rekordowe poparcie, które przełożyło się na najwyższą w naszej gminie ilość oddanych głosów na moją osobę w trakcie tegorocznych wyborów do Rady Gminy. To dla mnie bardzo zobowiązujące by z jeszcze większą energią reprezentować naszych mieszkańców w nadchodzącej kadencji Rady Gminy Suchy Las, w której po dokonanych zmianach podziałów okręgów, nasze osiedle będzie miało jedynego reprezentanta.

Jarosław Dudkiewicz

radny Gminy Suchy Las, okręg Osiedle Grzybowe