Wybory Zarządu Osiedla Grzybowego na nową kadencję 2011-2015

We wtorek 15.03.2011 roku odbyły się wybory do Zarządu Osiedla Grzybowego na kolejną kadencję 2011-2014.

Wybrano Zarząd Osiedla w następującym składzie:

Małgorzata Salwa-Haibach- Przewodnicząca

Daria Melzer- Przybył

Grzegorz Niewiadomski

Włodzimierz Majewski

Dariusz Szalaty

Krzysztof Gorczyński

Marek Wajcht

Małgorzata Salwa-Haibach, Daria Melzer-Przybył oraz Grzegorz Niewiadomski są członkami Grupy Inicjatywnej Mieszkańców. Grupa Inicjatywna Mieszkańców to kilkanaście osób, sąsiadów, którzy  wspólnie podjęli akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców, o planowanych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego oraz występują przeciwko lokalizacji u zbiegu ul. Złotnickiej i Obornickiej wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Obecność Wójta Gminy Suchy Las Pana Grzegorza Wojtery oraz Wicewójta  Pana Jerzego Świerkowskiego była okazją do poruszenia najbardziej nurtujących spraw dla mieszkańców naszego osiedla. Dominował temat planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie NTPP i przyległych działkach.

Mieszkańcy jednoznacznie wyrazili swoje niezadowolenie z planowanych zmian, których skutkiem będzie znaczny wzrost ruchu samochodowego na Osiedlu, nie tylko w dni powszednie ale i w weekendy. Poruszono również kwestie umów, które część Mieszkańców otrzymała z Aquanetu.

Zarząd Osiedla będzie na bieżąco informował Mieszkańców o przebiegu swoich prac.

Zapraszamy serdecznie do współpracy z Zarządem. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski i sugestie z Państwa strony.

Zachęcamy Państwa również do współredagowania naszej osiedlowej strony internetowej.

To Państwo, Mieszkańcy, stanowicie Samorząd, to wyłącznie w Waszym imieniu i interesie działa Zarząd Osiedla.