Relacja z sesji Rady Gminy Suchy Las 25.08.2011

25.08.2011  Rada Gminy Suchy Las na czwartkowej sesji podjęła Uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką. Tym samym radni, przy licznie przybyłych na sesję mieszkańcach, którzy wyrazili swój sprzeciw przeciwko planowanej inwestycji, podjęli decyzję o dopuszczeniu przy ul. Złotnickiej obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni powyżej 2 000 m2.

Decyzję, która bezpośrednio dotyczy przede wszystkim mieszkańców Os. Grzybowego i Suchego Lasu oddano w ręce radnych z innych miejscowości.

Dyskusja na forum: http://forum.suchylas.net/

Na zaskarżenie uchwały przysługuje termin 30 dni.

Radni w głosowaniu jawnym głosowali następująco:

za przyjęciem uchwały głosowali:

1. Grzegorz Rewers ze Złotkowa

2. Izabela Zeiske z Chludowa

3. Tomasz Mikołajczak ze Złotnik- Osiedle

4. Dauta Wilk z Biedruska

5. Grażyna Gronowska z Biedruska

6. Urszula Ćwiertnia z Golęczewa

przeciwko przyjęciu uchwały głosowali:

1. Krzysztof Pilas z Suchego Lasu

2. Katarzyna Niewczas z Suchego Lasu

3. Paweł Tyrka z Zielątkowa

4. Stanisław Wróbel ze Złotnik- Os. Grzybowe

wstrzymali się od głosu:

1. Jarosław Ankiewicz z Suchego Lasu

2. Anna Małłek z Suchego Lasu

3. Wojciech Korytowski z Suchego Lasu

4. Ryszard Tasarz z Suchego Lasu

5. Andrzej Rakowski ze Złotnik- Os. Grzybowe

link : relacja z sesji zamieszczona na gminnej stronie: http://Sierpniowa  burza na sesji Rady Gminy

Komentarz: relacja z sesji jest bardzo powierzchowna. Prócz licznej rzeszy mieszkańców Os. Grzybowego przybyło na sesję wielu mieszkańców z Suchego Lasu, były media: TVN24, WTK, Radio Merkury oraz nasze lokalne. Oprócz dominujących głosów przeciwnych pojawiły się również nieliczne głosy mieszkańców, którzy optowali za inwestycją. Podkreślano nie tylko kwestię wzmożonego ruchu ale również istotne względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oraz kwestię finansową przedsięwzięcia. Z jednej strony nowe, lub raczej zamienne miejsca pracy, z drugiej strony upadek licznych lokalnych małych przedsiębiorstw, utrata miejsc pracy i podstawy bytu wielu rodzin, w Gminie, która dotychczas szczyciła się rozwojem lokalnej drobnej przedsiębiorczości.

W rachunku zysków i strat przeważają niestety straty.  Wskazywano również na niezgodność ze Strategią Gminy Suchy Las, która wyraźnie mówi (str. 37), że rozwój gminy nie może odbywać się kosztem jakości życia mieszkańców.

Problemu nie stanowi kwestia, czy chcemy mieć obiekt wielkopowierzchniowy z branży budowlanej, czy też nie, lecz lokalizacja, która nie spełnia standardów komunikacyjnych do obsługi tego typu obiektów.

W przygotowaniu jest plan zagospodarowania przestrzennego tzw. ” Centrum Złotkowo”, gdzie również planuje się obiekty handlowe wielkopowierzchniowe, w dogodnej dla wszystkich mieszkańców lokalizacji.

Artykuł dla zainteresowanych tematyką samorządową:Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.”      http://www.publiczni.pl/artykul/350/