Informacja

W związku z podjętą Uchwałą 25.08.2011 przez Radę Gminy Suchy Las dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Zarząd Osiedla Grzybowego złożył 12.09 i 16.09  do Wojewody wielkopolskiego pisma w sprawie niepodpisywania Uchwały przez Wojewodę z powodu uchybień formalnych w trakcie procedowania planu.