Informacja Zarządu Osiedla w sprawie wniosku firmy Nickel Invest nr 6

W związku z faktem, że Zarząd Osiedla nie jest prawnie umocowany, a co za tym idzie nie może być w postępowaniach administracyjnych uznany za stronę postępowania, zarząd osiedla przy 6 głosach członków zarządu, którzy opowiedzieli się za tą inicjatywą i 1 głosem przeciwko, wystosował pismo- prośbę do organizacji społeczno- ekologicznej „My Poznaniacy”, aby Stowarzyszenie  w naszym mieszkańców imieniu przystąpiło, jako strona do postępowania administracyjnego. Firma Nickel Invest Nr 6 Sp. z o.o. ( w związku z uchwaloną 25 sierpnia zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ) 2 stycznia 2012 r. wystąpiła do Wójta Gminy Suchy Las o wydanie środowiskowych uwarunkowań dot. planowanej inwestycji typu „Dom i Ogród”.

Planowana inwestycja jest tzw. inwestycją  stale negatywnie  oddziałującą na środowisko, na terenie nieadekwatnie skomunikowanym dla obsługi obiektu wielkopowierzchniowego, który sąsiaduje bezpośrednio  z osiedlem mieszkaniowym domów jednorodzinnych.

Stowarzyszenie ” My Poznaniacy” pozytywnie odpowiedziało na nasz apel i wystosowało do Wójta Gminy Suchy Las stosowne pismo.Uznanie za strone post. srodowisk. Nickel supermarket[1]

Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję o dopuszczeniu Stowarzyszenia My- Poznaniacy na prawach strony do tego postępowania administracyjnego.