Ratujmy Jezioro Strzeszyńskie!

Napędzane wiatrem urządzenie napowietrzające wody na Jeziorze Strzeszyńskim

2013-05-29

W poniedziałek, 20 maja br., na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu zamontowano aerator pulweryzacyjny – urządzenie napędzane siłą wiatru, które służyć ma poprawie czystości wód jeziora.

a

Aerator to urządzenie, które natlenia wodę w strefie naddennej jeziora, jednocześnie dozując obojętną dla środowiska substancję oczyszczającą (preparat PIX). Eksploatacja urządzenia powinna spowodować stopniową, postępującą w kolejnych latach, poprawę czystości jeziora i zwiększenie przezroczystości jego wód.

Instalacja i eksploatacja aeratora pulweryzacyjnego to przykład działania Miasta na rzecz poprawy stanu jakości wód Jeziora Strzeszyńskiego, ograniczenia wieloletniego, negatywnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu Poznania na czystość tego ulubionego przez wielu poznaniaków akwenu.

Miasto finansuje zakup i zamontowanie urządzenia oraz jego eksploatację i obsługę (około 300 tys. zł).

Przedstawione działania, realizowane z budżetu Miasta są jednym z zabiegów możliwych do wykonania na terenie miasta, natomiast nadal kluczowym zagadnieniem pozostaje likwidacja dopływu zanieczyszczeń z terenów zabudowy mieszkalnej, położonej poza granicami Poznania.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2013:

  • wykonanie zabiegów dozowania z łodzi na całej powierzchni jeziora specjalnego związku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora,
  • analizy wód monitorujące sytuację na terenie zlewni w granicach miasta.

Dotychczas Miasto Poznań w ciągu ostatnich dwóch lat ze środków budżetowych zrealizowało:

  • analizy wody dopływającej Rowem Złotnickim i w Jeziorze Strzeszyńskim w celu okreslenia stopnia zagrożenia i identyfikacji kierunków działań,
  • wybudowanie systemu mini-kaskad opóźniających spływ, zatrzymujących część zanieczyszczeń i napowietrzających woy Rowy Złotnickiego przed wlotem do Jeziora Strzeszyńskiego,
  • wykonanie zabiegów dozowania z łódzi na całej powierzchni jeziora specjalnego związku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora.

Niezależnie od powyższych działań na terenie poznańskiej części zlewni jeziora strażnicy miejscy prowadzą stałe obserwacje dla wychwycenia potencjalnych sprawców zanieczyszczenia wody.

Równoczesnie, dla zapobieżenia ewentualnemu wandalizmowi, polegającemu na dewastacji urzadzenia, prosimy o wspólną obserwację pracy urządzenia i o zgłaszanie Policji państwowej lub straży Miejskiej MP wszystkich podejrzanych zachowań na terenie akwenu.

Prezentacja Dyrektora  Wydziału Ochrony Środowiska Leszka Kurka Miasta Poznania o zanieczyszczeniu Jez. Strzeszyńskiego, która przedstawiona została na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania wraz z zaznaczonymi punktami poboru próbek na Os. Grzybowym.

j_strzeszynskie_wersja_uzupelniona

j_Strzeszynskie_zlewnia_r_Zlotnickiego_2013