Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zarząd Osiedla informuje, że Zebrania Osiedlowe Mieszkańców jest ważne ( wg Statut Os. Grzybowego) wyłącznie wtedy , jeżeli frekwencja wynosi min. 25 osób!

Aby nie przepadły nam środki budżetowe, musimy podjąć do 15 września 2013 r. Uchwałę dot. Funduszu lokalnego, oraz przedstawić Wójtowi Gminy wnioski mieszkańców do projektu budżetu na 2014 r., dlatego też uczestnictwo w zebraniu leży  w interesie całej naszej społeczności.

Zarząd Osiedla Grzybowego

zaprasza Mieszkańców na Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

12 września godz. 19.00

Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 13

Prosimy o liczne uczestnictwo, sprawy dotyczą nas wszystkich!

Porządek zebrania

1.  Rozpoczęcie zebrania

2.  Wybór przewodniczącego zebrania

3.  Zamiana „Priorytetu lokalnego” na „Budżet           lokalny”-  omówienie zmian i nowych zasad

4.  Przedstawienie propozycji podziału środków w  ramach „ Budżetu lokalanego” na 2014 r.

5.  Aktualne informacje: działania zarządu, stan  realizacji Priorytetu lokalnego na 2013 r., wnioski do budżetu Gminy

6.  Wolne głosy i wnioski

7.  Zakończenie zebrania