Poprawa bezpieczeństwa na Grzybowym!

W związku wieloma włamaniami, do których doszło w ostatnim czasie, a niektóre z nich miały  bardzo zuchwały charakter, uważamy, że należy ponownie podjąć temat zabezpieczenia naszego osiedla.

Jednym z najbardziej skutecznych zabezpieczeń jest ograniczenie dostępu do naszych domów, samochodów, urządzeń przydomowych i ogrodowych potencjalnym złodziejom.

Osiedle Grzybowe mimo swej niewielkiej powierzchni posiada niestety bardzo dużo możliwości wejścia/wjechania a później opuszczenia osiedla,  często z ,,łupami” zagrabionymi z naszych domostw. I nie dotyczy to tylko ulic ( Muchomorowa, Sosnowa, Topolowa ) ale także pieszego dostępu od strony torów kolejowych oraz lasku. Dlatego ponownie należy podjąć temat ograniczenia możliwości dostępu i poruszania się po Osiedlu Grzybowym, aby poprawić znacząco nasze bezpieczeństwo oraz komfort życia. Aby zrozumieć ten problem należy wczuć się w odczucia osób, które próbowano okraść lub okradziono!

Liczymy na inicjatywę i działanie wszystkich mieszkańców naszego osiedla, którym leży na sercu bezpieczeństwo i komfort życia naszych bliskich. Zapraszamy do podjęcia  inicjatyw w tym temacie i wspólnych działań.

autor: Włodzimierz Majewski