Informacja

W czwartek 26.06.2014 r. miało się odbyć Zebranie Ogólne Mieszkańców naszego osiedla. Niestety, zebranie przegrało z transmisją meczów z Mundialu w Brazylii, zakończeniem roku na różnych szczeblach edukacji, wakacyjnymi przygotowaniami i pewnie jeszcze z wieloma innymi bardzo ważnymi sprawami. Nie było kworum, na zebranie przyszło 20 osób oraz Z-ca Wójta p. Jerzy Świerkowski.

W związku z zaistniałą sytuacją postanowiliśmy odbyć spotkanie w formie dyskusji o problemach mieszkańców i osiedla z p. J. Świerkowskim i proszę wierzyć,  że  dyskusji towarzyszyły emocje  nie gorsze niż te na Mundialu! Jest wiele problemów i różnego rodzaju potrzeb dot. naszego osiedla i właśnie o nich musimy wspólnie rozmawiać a w efekcie finalnym decydować. Nie możemy zostawiać spraw dotyczących naszego miejsca zamieszkania, naszego ” miejsca do życia” i naszych rodzin innym, tym, dla których nasze problemy są zupełnie obce. Nasze działania, działania zarządu osiedla, które wykonujemy przecież społecznie, w imieniu osiedlowej społeczności, nie mają żadnych znamion polityki,  mają na celu wyłącznie dobro, bezpieczeństwo i spokój mieszkańców OSIEDLA GRZYBOWEGO!

Mamy nadzieję, że następne zebranie będzie prawomocne, będzie kworum i spotkamy się z Państwem na początku września już w naszej osiedlowej świetlicy.

Dla zinteresowanych link do ciekawej lektury: „Aktywność społeczna Polaków- poziom zaangażowania i motywacje”.

http://www.dobrywolontariat.pl/uploads/komunikat-1.pdf