Zebranie Ogólne Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na Zebranie Ogólne Mieszkańców
w poniedziałek  8 grudnia o godz. 19.00
do świetlicy osiedlowej przy Placu Grzybowym 16

Proszę powiadomić sąsiadów! Sprawy dotyczą nas wszystkich!

Porządek zebrania

1. Rozpoczęcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Świetlica osiedlowa- funkcjonowanie i plan działania

4. Podsumowanie  działań zarządu osiedla w 2014 r. i plany na 2015 r.

5. Informacje Przewodniczącej

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie zebrania

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego