ZADANIE LOKALNE NA 2016 rok

Na podstawie § 4, ust. 3 uchwały nr VII / 72 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie programu pobudzania aktywności obywatelskiej proszę składać do Zarządu Osiedla w formie pisemne propozycje realizacji zadań lokalnych w 2016 r.

Dzięki inicjatywie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Suchy Las Michała Dziedzica, który jest pomysłodawcą oraz przygotował treść  Uchwały, w związku ze zmianą sposobu przydziału środków na rok 2016 mamy do dyspozycji 56.856,- zł (dotychczas było to 45.000,- zł (przez ost.2 lata po powstaniu dwóch nowych jednostek pomocniczych Suchy Las Wschód i Sołectwa Jelonek, zamiast ok. 60 tys., które nam przysługiwały przez lata). Kwota wynika bezpośrednio z liczby ZAMELDOWANYCH mieszkańców. Na naszym osiedlu jest to 1369 osób.

Warto więc rozważyć dopełnienie formalności zameldowania, choćby po to, aby  nasze osiedle mogło uzyskać więcej środków do zagospodarowania zgodnie z decyzjami mieszkańców.

Termin składania propozycji do zarządu osiedla – 29 czerwca 2015 r.

m.haibach@onet.pl