Wnioski do budżetu gminy na 2016 rok

Szanowni Państwo,

proszę zgłaszać w terminie do 14 września 2015 r. do Zarządu Osiedla Grzybowego wnioski do budżetu gminy na 2016 rok, wszelkie sprawy związane z remontami i inwestycjami na naszym osiedlu oraz w gminie, które Waszym zdanie winny być realizowane.

Wnioski proszę kierować na adres: m.haibach@onet.pl, Zarząd Osiedla jest zobowiązany wnioski budżetowe zgłosić do 15 września 2015 r., po tym terminie wnioski nie będą ropatrywane.

Z poważaniem

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego