Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego, świetlica przy Placu Grzybowym 16

poniedziałek 30.05.2016 godz. 19.00

Porządek zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

3.Informacje zarządu:

– omówienie Projektu uspokojenia ruchu dla Suchego Lasu, Złotnik i Jelonka, przygotowanego na zlecenie wójta przez firmę Lechmann wraz z uwagami zarządu do Projektu

– sprawy bieżące: kalendarz imprez osiedlowych, działalność kółek zainteresowań, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym ( działka Vast Bauw) na cele rekreacyjne dla mieszkańców- propozycje

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2017 r.- propozycje dla osiedla i gminy

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie zebrania