Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza mieszkańców na

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego, świetlica przy Placu Grzybowym 16

w poniedziałek 12.09.2016 godz. 19.00

Porządek zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

3.Przedstawienie „zadań lokalnych na 2017 r.” zaakceptowanych przez Wójta , podział środków, głosowanie

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2017 r.- propozycje

5. Informacje zarządu: aktualne działania, stan realizacji ” zadań lokalnych na 2016r.”, zjęcia dla dzieci w świetlicy osiedlowej

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie zebrania

Z poważaniem

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego