SPOTKANIE W SPRAWIE OBWODNICY PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ

W dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 17.00 – w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 16 – odbędzie się spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, w sprawie przebiegu, przez teren gminy Suchy Las, fragmentu projektowanej Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznaoskiej. Zainteresowanych spotkaniem zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.