Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców Osiedla Grzybowego

świetlica przy Placu Grzybowym 16

28 maja o godz. 19.00

Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącej/go zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Informacje Zarządu Osiedla: sprawy bieżące, status realizacji zadania lokalnego w 2017 r., kalendarz imprez osiedlowych
  4. Zadanie lokalne na 2018 r. – propozycje mieszkańców
  5. Przebudowa skrzyżowań: Nektarowej i Złotnickiej z ulicą Obornicką – stan prowadzonych prac administracyjno-formalnych i prognoza terminu realizacji – Józef Klimczewski
  6. Zagrożenia i bezpieczeństwo na osiedlu, prewencja- Komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie Dominik Sierżant
  7. Wolne głosy i wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Małgorzata Salwa- Haibach