Zebranie Osiedlowe Mieszkanców

 

 

 ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 poniedziałek 27 Maja 2019 godz. 19.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Przedstawienie stanu realizacji zadań lokalnych (ZL) na 2019 r. planowane działania do końca bieżącego roku.
  4. Zadanie lokalne oraz wnioski do budżetu gminy na 2020 rok, propozycje mieszkańców.
  5. Informacje przewodniczącego.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Grzybowego

13.05.2019