Propozycje zmian w organizacji ruchu na Os. Grzybowym

W  dniu 6 czerwca, na spotkaniu zorganizowanym przez Wójta, zaprezentowano nowe koncepcje zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu. Zarząd naszego osiedla stoi na stanowisku, że wypracowywane latami przez władze gminy kolejne propozycje unormowania organizacji ruchu kołowego, muszą wreszcie zyskać kompromisową przychylność samych zainteresowanych mieszkańców naszego osiedla – w wersji ostatecznej. 
Dziękując za tak liczną obecność na tym spotkaniu, apelujemy do wszystkich zainteresowanych tym problemem mieszkańców , o wyrażenie swoich opinii na temat nowych propozycji Wójta w drodze informacji mailowej bezpośrednio na adres p. Józefa Klimczewskiego (j.klimczewski@suchylas.pl) do dnia 30 czerwca br.
Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, wynikiem przekazanych uwag  mieszkańców do załączonych wersji zmian, ma być przygotowane przez Urząd Gminy propozycja ostatecznej wersji korekt w organizacji ruchu, uwzględniająca przekazane sugestie mieszkańców, która zostanie zaprezentowana na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami w miesiącu wrześniu br.
Zarząd osiedla wyraża swoją opinię, że jedynie dobrze skonsultowane z mieszkańcami ostateczne kompromisowe rozwiązanie przygotowywane przez Urząd Gminy, powinno być wprowadzane do realizacji na naszych osiedlowych ulicach.
Apelujemy o wyrażanie swoich uwag do urzędu gminy drogą mailową.
Za Zarząd Osiedla
Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący
Materiały do pobrania: