Zebranie Mieszkańców 09 września 2019 – Świetlica Osiedlowa, godz. 19.00

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza na:

 

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 poniedziałek 09 września 2019 godz. 19.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

 

Przewidywany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Przedstawienie stanu realizacji zadań lokalnych (ZL) na 2019 r. planowane działania do końca bieżącego roku.
  4. Zgłoszone wnioski do budżetu gminy na 2020 rok oraz Zadania Lokalnego na 2020 rok, lista zaakceptowanych przez Wójta zgłoszonych zadań.
  5. Głosowanie Zebrania Mieszkańców nad propozycjami do ostatecznej realizacji w ramach budżetu Zadania Lokalnego na 2020 r.
  6. Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw.
  7. Informacja Wójta o zmianach do projektu organizacji ruchu na osiedlu.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący