Sesja Rady Gminy 27.02.2020

Najciekawsze kwestie ostatniej sesji RG dotyczące osiedla:

– z porządku obrad zdjęto podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium (…) zagospodarowania przestrz. SL – zagadnienia mające wpływ na otoczenie osiedla;

– uchwalono ostateczną wersje budżetu Gminy na 2020 rok z elementami dotyczącymi osiedla z centralnego budżetu: remont ulicy Sosnowej (ok. 250 tyś zł), wprowadzenie sygnalizacji świetlnej (w ramach „uspokojenia ruchu” 250 tyś zł), początek wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe, wymiana części zabawek i urządzeń na placu zabaw (60 tyś zł);

– zgłoszono interpelację radnego  Majewskiego w wyniku m.in. wniosku naszego zarządu o dokonanie konsultacji z mieszkańcami propozycji zmian w komunikacji lokalnej; w tej sprawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie w dniu 11.03 (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej;

– radna Koźlicka przedstawiła wniosek o wykup działki nr 514 (polana pod lasem Muchomorowa/Nektarowa), podlegająca obecnie zagospodarowaniu w wyniku dzierżawy terenu przez Urząd od właściciela;

– przedstawiono petycję antysmogową grupy mieszkańców SL – autorzy zaprezentowali argumenty, które wywołały wśród radnych dyskusje i spory;