Komunikat Wójta 20.03.2020

Komunikat Wójta Gminy Suchy Las z 20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo minął tydzień od wprowadzenia przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. W związku z tym przedstawiam Państwu podsumowanie minionego okresu:

1) zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, obecnie do 25.03. 2020 r. zgodnie z zapowiedziami rządu zostanie najprawdopodobniej wydłużone o kolejny okres. Ma zostać zachowany zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Czas ten nie jest okresem wakacji, a nauczanie prowadzone jest zdalnie poprzez kontakt internetowy,

2) zgodnie z komunikatem wójta z 13.03.2020 r. koordynatorem pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać pod nr tel. 61 2500 360 w poniedziałki od 8.00-17.00, od wtorku do piątku od 7.30-15.30. Dziękuję za społeczne inicjatywy, które się pojawiły w tej sprawie oraz deklaracje pomocy przekazywane dyrektorowi OPS,

3) od poniedziałku 23.03.2020 r. zamykamy do odwołania gminne obiekty sportowe, place zabaw oraz siłownie. Tam gdzie jest to technicznie możliwe zostaną one zakluczone, pozostałe będą oznakowane. Prosimy o stosowanie się do tych ograniczeń. Mają one na celu maksymalne wyeliminowanie kontaktów z osobami potencjalnie zarażonymi wirusem. W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie w domu. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz poszukajmy miejsc mniej uczęszczanych. Bardzo wiele zależy od nas samych, naszej odpowiedzialności i rozsądku. Straż Gminna będzie kontrolować stosowanie się do powyższych nakazów,

4) zgodnie z komunikatem z 16.03.2020 r. zostały zmienione zasady pracy urzędu. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub listownie. Przy wejściu do Urzędu znajduje się skrzynka, w której można składać korespondencję. Zdajemy sobie sprawę, że jest to sytuacja niekomfortowa dla wielu naszych klientów, ale obecnie jedyna, która pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i utrzymać pracę urzędu. Osoby, które otrzymują informację z systemu o możliwości odbioru dowodu osobistego, a nie jest to sprawa pilna, prosimy o odłożenie tej czynności na dogodniejszy czas,

5) na terenie gminy są obecnie 23 osoby poddane domowej kwarantannie. Weryfikację przestrzegania kwarantanny prowadzi policja.