Projekt zazielenienia osiedla – pierwszy etap

 

Komunikat w sprawie Projektu zazielenienia osiedla.

W nawiązaniu do Uchwały Zebrania Mieszkańców nr 16/2019 z 09.09 ubr. z Zebrania Osiedlowego w spr. Zadania Lokalnego na 2020 rok (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/) i komunikatu do mieszkańców z 23.04 br. w sprawie realizacji bieżących zadań (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/04/informacja-dla-mieszkancow-po-sesji-rady-gminy-23-04/) , uprzejmie informuję o stanie realizacji zadania tzw. projektu zadrzewień i zieleni (patrz także protokół z Zebrania Zarządu z 13.01 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2020/01/Protok%C3%B3%C5%82-z-Zebrania-Zarz%C4%85du-13.01.2020-1.pdf).

W miesiącu styczniu zarząd osiedla przeprowadził konsultacje ze wskazanym przez UG projektantem (Pracownia Dendrologiczna LYNX www.dendro-lynx.pl) w sprawie możliwości i zakresu prac projektowych oraz ewentualnych dalszych kierunków działań w obrębie uchwalanych środków.

Całościowe rozwiązania projektowe dla 40 ha naszego osiedla wymagały by znacznych kosztów (patrz pismo firmy LYNX z 23.04 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/interwencje/ – pkt. 20), które przy tak znacznych wycenach w praktyce spowodowały by zastopowanie wszelkich działań w tej materii. Dlatego w ramach przeprowadzonych rozmów ustalono optymalny tryb dalszego postępowania, który sprowadza się do tworzenia etapami nasadzeń zmierzających do generowania stref cienia.

Dalsze szczegółowe rozmowy w UG doprowadziły do określenia przygotowania projektowego koncepcji obsadzenia (drzewa, krzewy i inne rośliny) terenu działki publicznej – skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicami Jaskółcza – Słowicza – Muchomorowa oraz placu Sokoła wraz z ich wizualizacją i kosztami tych prac (patrz szkic).

Działania te zmierzają do podjęcia kolejnych etapów takich prac projektowych w zależności od kolejnych decyzji w ramach uchwał Zebrania Mieszkańców i ostatecznych decyzji budżetowych Gminy (w tym Zadania Lokalnego). Zarząd osiedla wyraził swoją opinię, iż w ramach kolejnych prac projektowych brane pod uwagę będą takie tereny jak miejsca przy placu zabaw, szpaler oddzielający zabudowę ul. Maślakowej od boiska, tereny wzdłuż ulicy Sosnowej, koncepcja nowych nasadzeń i zazielenienia placu grzybowego itd.

Obecnie UG zamierza zlecić wykonanie w/w projektu i realizację konsultowanego zakresu prac w ramach Referatu Ochrony Środowiska UG. Wobec ogólnie znanej sytuacji epidemicznej i z tym związanych ograniczeń budżetowych, dalsze losy tego zadania w tym roku zależne będą od decyzji Urzędu Gminy.

Zarząd osiedla, zmierzać będzie to niezwłocznej prezentacji mieszkańcom, powstałych koncepcji projektowych przed ostatecznym skierowaniem zadania do realizacji.

Jednocześnie, chciałbym poinformować, po konsultacji z projektantem, że w najbliższych dniach pojawią się specjalne oznakowania inwentaryzacyjne na obecnych drzewach na placu Sokoła (specjalistyczna farba do drzew koloru jasno zielonego lub zielonego  wielkości ok 10-20 cm) – uprzedzam NIE BĘDĄ TO OZNACZENIA elementów przeznaczonych do usunięcia. Projekt zazielenienia tego miejsca ma uwzględniać istniejące już nasadzenia.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu  Osiedla Grzybowego                                                                                30.04.2020

Szkic sytuacyjny osiedla z lokalizacją skwerów zieleni, zleconych do oprojektowania w pierwszej kolejności:

Os.Grzybowe. Dudzic

 

Plac Sokoła Skwer
Powierzchnia całkowita [m²] 3034 1190
Powierzchnia zieleni [m²] 2159 1114
Drzewa [szt.] 16 brak
Młode nasadzenia [szt.] 23 ok. 10
Grupa krzewów [szt.] 2 brak

Pracownia Dendrologiczna LYNX    Ryszard Dudzic

Os. Jana III Sobieskiego 7/151

60-688 Poznań

NIP 884-217-73-87

REGON 020125252

kom. + 48 607 317 559

e-mail: ryszard.dudzic@dendro-lynx.com.pl
e-mail:
ryszard_dudzic@interia.pl
www.dendro-lynx.pl