Bilans finansowy – rozliczenie budżetu zarządu za rok rozliczeniowy 2019/2020 / Zadanie Lokalne 2021

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informuję, że zgodnie z uzyskanymi informacjami z UG, w ramach środków obywatelskich na działalność osiedlową, które będą podlegać decyzjom i uchwale Zebrania Mieszkańców (wrzesień 2020) dysponujemy kwotą 58 512, 00 zł na 2021r. oraz 23 739,80 zł jako środki niewykorzystane z 2019 r. Zaprezentowana lista propozycji mieszkańców do ZL 2021 zostanie przekazana do 19.07 br. do oceny Wójta, której należy się spodziewać do 30.08 br.

Jednocześnie po ponad roku działalności na tym stanowisku, publikuję do publicznej wiadomości  zestawienia rozliczeń finansowych za cały ten okres. O dokumenty te poprosiłem aby uzyskać kompletny i transparentny obraz wszelkich rozliczeń finansowych, wobec naszych mieszkańców. Dzięki uprzejmości referatu wydatków budżetowych UG SL, publikujemy materiały, potwierdzające, że przygotowane dokumenty nie dają żadnych podstaw do jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności  prowadzenia rozliczeń  środków społecznych przez Przewodniczącego Zarządu.

Oświadczam, że dla pełnej jawności wydatkowania środków publicznych w obrębie osiedla, publikacja tego typu zestawień będzie corocznym stałym zwyczajem przewodniczącego zarządu.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

Przewodniczący

15.07.2020

skan1(1)

skan2(1)

szczegółowe zestawienia finansowe dostępne są także dla zainteresowanych w oryginale w UG – referacie wydatków budżetowych