Wybory uzupełniające do zarządu osiedla – zarządzenie Wójta