Zebranie Mieszkańców 07.09.2020 w CKiBP

W drugiej części spotkania (po zebraniu wyborczym o godz. 19.00) tego samego dnia ok. godz. 19.50 w sali Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej zapraszamy na Zebranie Mieszkańców.

AGENDA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

 poniedziałek  07 września 2020 ok. godz. 19.50

Przewidywany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania,
  3. Przedstawienie stanu realizacji zadań lokalnych (ZL) za 2020 r.
  4. Kwestia rozdysponowania pozostałych środków z poprzedniego roku budżetowego na zadania w 2020 r.  – podjęcie uchwały ZM (nr 17/2020).
  5. Zgłoszone wnioski do budżetu gminy na 2021 rok oraz Zadania Lokalnego na 2021 rok, lista zaakceptowanych przez Wójta zgłoszonych zadań; – podjęcie uchwały ZM (nr 18/2020).
  6. Powołanie przez ZM komitetu organizacji obchodów jubileuszu 25 lecia Osiedla; planowane działania.
  7. Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw:

– zrealizowane sprawy na osiedlu od ostatniego ZM (09.09.2019) poza ZL2020;

– informacja firmy ORANGE w sprawie okablowania światłowodem osiedla;

– kwestia dot. wykorzystania świetlicy w okresie pandemicznym;

– planowane terminy imprez i spotkań z uwzględnieniem okresu restrykcji   epidemicznych.

  1. Informacja Wójta
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie zebrania.

Zebranie będzie miało miejsca ze spełnieniem wymogów sanitarnych Min. Zdrowia  – obowiązkowo proszę zabrać maseczkę, zapewniamy płyn dezynfekujący do rąk i dystans 1,5m.

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący zarządu