Informacje po XXIX sesji RG

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami pandemii covid-19. Pierwotna wersja tego projektu trafiła na obrady sesji jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy intencją pomysłodawcy było zwolnienie z podatku tylko przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz firm targowych. Zawnioskowałam wtedy o zdjęcie z porządku obrad sesji listopadowej tego punktu. Większość  radnych poparła  mój postulat. Zarówno ja(byłam pomysłodawcą rozszerzenia) jak i Koalicja, której jestem członkiem, od początku staliśmy na stanowisku, aby zwolnieniem objąć wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami pandemii covid-19.  Udało się uchwałę w takim brzmieniu przyjąć na sesji styczniowej.

Radni  podzielili się w sprawie  poglądu na kwestię przystąpienia naszej gminy do związku powiatowego „Wielkopolski Transport Regionalny”.  Przystąpienie do związku wiąże się z nakładami finansowymi, w wysokości ok 50 tyś złotych rocznie.  Bilety są droższe od gminnych a kursów jest istotnie mniej (ok 3 pary na dobę). Osobiście podzielam pogląd tych radnych oraz Wójta, że ze względu na troskę o dobre relacje z Powiatem oraz budowanie prestiżu i wizerunku naszej gminy, należy do tego związku przystąpić. Głosowałam „za” wraz z 6 innymi radnymi.

W wolnych głosach i zapytaniach najczęściej przewijał się temat organizacji szczepień przeciw covid-19. Osoby, które mają pytania lub jakiekolwiek problemy w tym temacie, proszę o zgłaszanie się  do p. koordynator Pauliny Olszewskiej, tel. 618926442 lub do mnie tel. 601726446

Radna Iwona Koźlicka