Wyłożenie MPZP – Zielątkowo, Chludowo

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Zielątkowo – Północny Wschód – etap I – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1170/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zielatkowo-polnocny-wschod-etap-i/

  1. MPZP Chludowo – Północny Zachód – etap I – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1169/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-chludowo-polnocny-zachod-etap-i/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych.

Z poważaniem

Adrian Karwat

 Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl