Zapylenia – ostrzeżenie o pyle zawieszonym PM10

komunikat z dnia 10.03.2021

Komunikat – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – Zarząd Województwa.