Zadanie Lokalne na 2022 r. – zgłoszenia mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Osiedla;
Zapraszamy do zgłaszania do zarządu osiedla propozycji wydatkowania środków społecznych na kolejny rok.
Zbliża się formalny termin przedłożenia do Wójta propozycji do tzw. Zadania Lokalnego na rok 2022 (do 25 czerwca br.). Dopiero po wstępnej akceptacji Wójta, lista ta zostanie przedłożona Zebraniu Mieszkańców do podjęcia stosownej uchwały.  Jest to zwyczajowa wstępna lista różnych oddolnych inicjatyw mieszkańców, które mają szanse na realizację w kolejnym roku w ramach przydzielanych jednostce samorządowej środków  zgodnie ze statutowymi zapisami dot. naszego Osiedla i jego społecznego przedstawicielstwa – zarządu (Program Pobudzania Aktywności Obywatelskiej – uchwała VII/72/15 RG SL z 28.05.2015 z późn. zmianami). Na następny rok będziemy mieli wstępnie ok. 64 tyś. zł do dyspozycji.
Do tej pory na ręce przewodniczącego zarządu zgłoszono następujące propozycje:
– montaż leżanek dla rodziców w obrębie placu zabaw;
– organizacja wybiegu dla psów;
– modernizacja nawierzchni placu grzybowego;
– nasadzenia na publicznych terenach zielonych – kontynuacja dotychczasowych projektów;
– inwestycje wyposażeniowe w świetlicy (lustra, nagłośnienie);
– rewitalizacja zieleni publicznej na ulicy Nektarowej;
– udział finansowy w zagospodarowaniu polany pod lasem;
– deszczownica dla dzieci w okresie letnim przy placu zabaw;
Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów do Zadania Lokalnego na 2022r. a także ogólne pomysły inwestycyjne, które zakresowo należą do kompetencji władz centralnych gminy, do 25 czerwca br. na adres jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu lub bezpośrednio na fb portalu osiedla (https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas) . Całość listy zostanie zaprezentowana publicznie przed złożeniem do akceptacji Wójta a następnie po wstępnej aprobacie Wójta, przedłożona mieszkańcom na Zebraniu Mieszkańców do podjęcia uchwały przed 15 września br.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowegojaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

tel. +48 666 845 466