Półkolonie dla dzieci w m-cu sierpniu

Zgodnie z informacją podaną w trakcie festynu 12.06 ; klub FIGHTER we współpracy z zarządem Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla, będzie w ramach  środków gminnych organizował półkolonie dla naszych dzieci w obrębie świetlicy w miesiącu sierpniu (15 miejsc). Szczegóły wkrótce opublikujemy.

Półkolonie dofinansowane przez Gminę Suchy Las?

Gmina Suchy Las informuje, że w ramach dofinansowania wynikającego z dotacji celowych ze środków budżetowych udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na terenie gminy Suchy Las podczas wakacji letnich 2021 r. półkolonie będzie organizować 7 organizacji pozarządowych.

➡Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY SUCHY LAS
miejscowość Suchy Las, termin: 23 – 28 sierpnia 2021 r.
tel. 883-992-150, e-mail: maciej.burdzinski@suchary.com.pl
➡Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED-BOX
miejscowość Suchy Las, termin: 05 – 09 lipca 2021 r.
tel. 730-922-150, tel. 731-900-110; e-mail: akademiasuchylas@rbsport.pl
➡Stowarzyszenie Artystyczne TWÓRCZOŚĆ BEZ GRANIC
miejscowość Chludowo, termin: 28 czerwca – 02 lipca 2021 r.
tel. 506-026-298, e -mail: stow.art.tworczoscbezgranic@gmail.com
➡Stowarzyszenie BASKET_TEAM
miejscowość Suchy Las, termin: 05 – 09 lipca 2021 r.
tel. 604-567-809, e-mail: biuro@basketteam.pl
➡Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER
miejscowości Złotniki (OSIEDLE GRZYBOWE) – świetlica
i Biedrusko termin: 02 – 08 sierpnia 2021 r.
tel. 608-331-944, tel. 695-444-416, e-mail: mariusz.siebert@gmail.com
➡Stowarzyszenie Integracji Europejskiej AKTYWNI
miejscowość Suchy Las, termin: 26 – 30 lipca 2021 r.
tel. 883-992-150, e- mail: magda.burdzinska@wp.pl
➡OSP Zielątkowo
miejscowość Zielątkowo, termin: 12 – 16 lipca 2021 r.
tel. 501-723-994, tel. 503-590-740, e-mail: osp.zielatkowo@gmail.com
Ponadto półkolonie w gminie Suchy Las organizuje m.in. CKiBP.
Informacje w sprawie półkolonii realizowanych w CKiBP można uzyskać pod nr telefonu: 61-2500-400, e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl.