Relacja przew. zarządu z sesji RG

Relacja po XXXIV sesji Rady Gminy.

1/ Zdecydowana większość czasu tej sesji (odbywającej się wreszcie tradycyjnie) radni poświęcili na analizę Raportu o stanie Gminy za 2020 r. a co za  tym idzie kwestiom udzielenia wotum zaufania Wójtowi a także związanych z tym sprawozdaniom finansowym i udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.

2/ Pozostałe punkty sesji nie dotyczyły spraw naszego osiedla w sposób bezpośredni.

3/ W informacjach Wójta można było usłyszeć informacje o planowanych wkrótce pracach nawierzchniowych w rejonie remontowanej ulicy Szkółkarskiej oraz o prowadzonych pracach projektowych ścieżek rowerowych wzdłuż ul.  Obornickiej w rejonie Jelonka. Do 5 lipca ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie operatora gminnego monitoringu, co będzie miało bezpośredni wpływ na zrealizowanie postulowanego przez nasz zarząd poprawienia funkcjonowania monitoringu osiedlowego.

4/ W ramach informacji ogólnych Wójt przekazał informacje o zmianie na stanowisku sekretarza gminy (Joanna Nowak przechodzi na emeryturę). Od 1 lipca br. stanowisko obejmie p. Marcin Kołodziejczak. Wójt poinformował także o zwołaniu dodatkowej sesji specjalnej w dniu 19 lipca.

5/ Szefowa RG zaapelowała o rozpowszechnianie idei dokonania obowiązku Spisu Powszechnego.  Odczytała także apel o dalsze wsparcie i pomoc dla Ani Karolewicz, dla której w Golęczewie odbędzie specjalny charytatywny festyn „CAŁA GMINA dla ANI” w dniu 31 lipca br. Jest on adresowany do wszystkich mieszkańców gminy.

J.Dudkiewicz