Roboty nawierzchniowe na osiedlowych ulicach

Szanowni Mieszkańcy; Uwaga kierowcy;

Na terenie osiedla rozpoczęły się zapowiadane prace naprawcze ZGK w kilkunastu wskazanych punktach zdeformowanych nawierzchni jezdni.  Niezależnie od prowadzonych ostatnich robót poprawkowych wykonawcy prac światłowodowych, w ostatnich dniach dokonaliśmy z referatem komunalnym UG oraz ZGK przeglądu najbardziej zniszczonych miejsc nawierzchni naszych osiedlowych ulic, wskazując kilkanaście punktów do koniecznych pilnych napraw. Roboty te są przewidziane na najbliższe kilkanaście dni i praktycznie obejmą cały obszar osiedla. Prosimy o ostrożność i zwrócenie uwagi na bieżące mobilne znaki ostrzegawcze.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla