Komunikat zarządu – sprawy bieżące

Komunikat zarządu w sprawach bieżących zadań na osiedlu

W miniony wtorek 6.07 miało miejsce spotkanie p-li zarządu z Wójtem w sprawie omówienia zadań bieżących i ZL’2022 (Andrzej Wielgosz i niżej podpisany) po Zebraniu Mieszkańców.

Zdołaliśmy omówić kwestie naszych (także zgłaszanych przez mieszkańców na Zebraniu 21.06) sugestii do centralnego budżetu na przyszły rok:
– środki na zagospodarowanie polany pod lasem;
– środki na nasadzenia (zaprojektowane z ZL’2020) na placu Sokoła i skwer Jaskółcza/ Muchomorowa;
– kwestia realizacji nawierzchni jezdnej ul. Kruczej (między Żurawią a Bocianią);
– sprawa rozwiązania problemu zalewania posesji ul. Sosnowej i Muchomorowej (tu rozgorzała dyskusja nad sposobami rozwiązania problemu);
– kwestia dokończenia sprawy uspokojenia ruchu na osiedlu (burzliwa dyskusja wokół propozycji zamontowania „śpiących policjantów” na Sosnowej i przy klinice na Muchomorowej, kwestie bieżących remontów nawierzchni, problem braku respektowania zasady „prawej ręki” – kolejne znaki STOP ?, sprawy ewent. ruchu jednokierunkowego, sygnalizacji świetlnej – także na Obornickiej etc.);
– poruszyliśmy też postulat i propozycję organizacji wybiegu dla psów przy ul. Sosnowej;
– rozmawialiśmy o funkcjonowaniu świetlicy (sprawa nowych formalnych regulacji dla grup zainteresowań);

– krótko omówiliśmy listę propozycji do ZL’2022 wskazując na efekty głosowania na propozycje na ZM (uchwała ZM nr 20/2021); czekamy na akceptujące odpowiedzi Wójta, które będą podstawą podjęcia uchwały ZM we wrześniu br. dla ZL’2022;

Wójt zadeklarował rychłe odpowiedzi na poruszone tematy i spotkania techniczne w odpowiednich referatach  UG w najbliższym czasie.

Niezależnie od powyższych rozmów aktualnie zarząd zajmuje się trzema tematami interwencyjnymi z terenu osiedla, zgłoszonymi przez mieszkańców:

  • wyjaśnienie kwestii zniszczenia krawężników i chodników oraz zieleni publicznej w rejonie budowy na ul. Koźlarzowej;
  • wadliwie działające oświetlenie uliczne na ul. Łabędziej;
  • kłopoty identyfikacyjne posesji w rejonie skrzyżowania Pieczarkowej, Pawiej i Żurawiej;

Wszystkie te kwestie są w trakcie wyjaśniania oraz planowanych wizji lokalnych. Ponadto na stronie internetowej (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/interwencje/) jest publikowana lista bieżących interwencji i prowadzonych spraw w obecnym roku.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz