Rozliczenia bieżące – budżet zarządu osiedla’2021

Budżet Osiedla Grzybowego

Zgodnie z deklarowaną po wyborze na funkcje przewodniczącego, transparentnością działań zarządu osiedla, jak co roku przekazuję do publicznej wiadomości bieżące formalne księgowe rozliczenia stanu finansów, których ogólny zarys zaprezentowałem na Zebraniu Mieszkańców w dniu 21 czerwca br.

Wszystkich zainteresowanych wyjaśnieniami, dotychczasowymi bieżącymi działaniami lub prognozowanymi wydatkami zapraszam do osobistego kontaktu.

Przypominam, że kolejny budżet na 2022 rok (tzw. Zadanie Lokalne '2022) Zebranie Mieszkańców uchwalać będzie na zebraniu wrześniowym (prawdopodobnie 13.09 br.) po zwrotnej akceptacji Wójta co do przekazanych po ZM propozycji mieszkańców.

Wykonanie Os. Grzybowe

SKMBT_C36421070611160