Pismo w/s zabezpieczenia budowy przy ul. Krótkiej

Informuję, że w odpowiedzi na postulaty mieszkańców zwróciłam się do wójta z prośbą o zobowiązanie inwestora do należytego zabezpieczenia terenu budowy przy ul. Krótkiej. Obecnie często bawią się tam dzieci, co zagraża ich bezpieczeństwu. Pismo poniżej: