Pismo zarządu w sprawie MPZP rejonu Jelonek

Uwagi do projektu MPZP Jelonek 23_08_2021