Uwagi do MPZP

Informuję, ze w dniu 22/08/21r złożyłam uwagi do MPZP w Jelonku, rejon ul. Złotnickiej i Sosnowej:

Dnia, 22/08/2021r

Iwona Koźlicka

Złotniki ul. Koźlarzowa 21

Sz. P.  Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13

 

Uwagi do projektu planu zagospodarowania

Niniejszym na postawie art. 17 pkt 1 i art. 41 pkt 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę uwagi dotyczące MPZP w Jelonku, rejon ul. Złotnickiej i Sosnowej:

 

1/ brak możliwości przejazdu ul. Brzozową do ul. Złotnickiej, w ten sposób, że odcinek ul. Brzozowej na wysokości 1U i 2U byłby wyłączony z ruchu i zakończony nawrotką.

2/ komunikacja obszaru 1U i 2U wyłącznie z ulicy Złotnickiej.

Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie powyższych uwag.

Z poważaniem,

Radna Gminy Suchy Las

Iwona Koźlicka