Wniosek do Wójta

Informuję, ze w dniu 22/08 br złożyłam w Urzędzie Gminy pismo o następujacej treści:

„W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, dotyczące poprawy bezpieczeństwa polegającej na doświetleniu ulic, uprzejmie proszę o przycięcie drzew przy ul. Kurkowej na odcinku od Koźlarzowej w kierunku Muchomorowej oraz roślinności i drzew przy ul. Nektarowej na odcinku od Koźlarzowej w kierunku ronda Muchomorowa/Nektarowa oraz przy pieszym przejściu pomiędzy budynkami od ul. Nektarowej w kierunku Kurkowej i Borówkowej.

Gęste i wysokie krzewy oraz wysokie drzewa na tych odcinkach zasłaniają światło ulicznych lamp, co powoduje znaczne niedoświetlenie i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców, którzy chcieliby korzystać z  chodnika w tych miejscach. Wycinka drzew, która miała miejsce w ostatnich dniach, nie uwzględniła tych newralgicznych dla mieszkańców obszarów, dlatego bardzo proszę o uzupełniające, interwencyjne przycięcia drzew i roślinności we wskazanych miejscach.

Ponadto, wnioskuję o zainstalowanie większego kosza na śmieci na Pl. Grzybowym, w rejonie świetlicy z powodu ciągłego przeładowania obecnie zamontowanego tam kosza na śmieci, co skutkuje wysypywaniem się śmieci poza kosz i zaśmiecaniem placu. Sytuacja powyższa pojawiła się w konsekwencji nowych zdarzeń w tym rejonie, polegających na tym, że istniejąca od niedawna pizzeria sprzyja zamawianiu żywności na wynos, konsumowaniem jej na placu i wyrzucaniu kartonów do kosza. Druga okoliczność to ponowne uruchomienie świetlicy i wyrzucanie śmieci przez uczestników różnych ewentów na terenie świetlicy poza obręb lokalu – do pobliskiego kosza.”